Vårdval Psykoterapi och kostnad

Vi har vårdavtal med Region Skåne inom Vårdval Psykoterapi. Vi kan ta emot dig som är över 16 år för tidsbegränsad psykoterapi, efter att du fått remiss från din vårdcentral för psykodynamisk psykoterapi (PDT).

Remissen omfattar max 25 sessioner samt en uppföljningsgång. Kontakta din vårdcentral för ett bedömningssamtal med läkare eller psykolog. Av remissen skall framgå att det är PDT som behandlingsmetod du och remitterande läkare/psykolog på vårdcentralen kommit fram till passar dig.

Kostnad

Kostnaden för dig som har remiss är 200:-/session upp till frikort, sedan kostnadsfritt så länge som frikortet varar: Barn och ungdomar under 20 år betalar ingen avgift.

Finansiering av psykoterapi kan om du hellre vill eller inte är berättigad till remiss ske med egna medel eller genom din arbetsgivare. Ibland kan hemförsäkring täcka en del av kostnaden.