Gröna huset

Välkommen till Gröna Huset!
Gröna Huset är en öppenvårdsmottagning för dig som är yngre än 18 år och bor i Skåne. Vi är legitimerade psykoterapeuter med olika terapeutiska inriktningar.

Samtalen på Gröna Huset utgår från dina behov och din rätt att må bra.
Har du aktiv kontakt med BUP och medicinerar mot ångest eller depression? Då ska du vända dig till BUP.

Vår verksamhet vänder sig i första hand till dig som omfattas av HSL 5 kap 7§, dvs som har förälder med svårigheter men också till dig som är barn eller ungdom men inte ingår i denna målgrupp, eller inte vet om ifall du gör det.
Vi vänder oss också till sjukvårdspersonal i hela Region Skåne, samt till övrig personal inom exempelvis socialtjänst, skola eller annan verksamhet som i sin yrkesutövning träffar barn som har föräldrar med svårigheter. Som personal är du välkommen att kontakta oss om ni i din arbetsgrupp vill träffa oss för handledning, komma hit på studiebesök eller föreläsning.

Vi anordnar regelbundet informationsträffar för personal och övriga intresserade, kring ämnet Barn som anhöriga. På informationsträffarna finns plats för ca 20 personer och deltagande kostar 250:-/person, inkl fika. Träffarna annonseras här på hemsidan i god tid. Två träffar är planerade hittills, dessa är fulltecknade och det finns väntelista.

Kommande event / Infoträffar

Inget planerat just nu

FAQ

Vi som jobbar här

Vem kan komma till Gröna Huset?

Gröna Huset är öppet för barn och ungdomar som bor i Skåne och som har egna svårigheter eller som har föräldrar med problem. Det kan finnas många skäl till att man behöver prata med en psykoterapeut. Här är några exempel:
– om du har en förälder eller annan familjemedlem som lider av psykisk ohälsa, missbruk eller fysisk sjukdom
– om din förälder har dött
– om du har problem med ångest, nedstämdhet eller dålig sömn
– om du har matproblem eller svårt att kontrollera ditt humör
– om du känner du dig håglös eller ledsen
– har varit utsatt för sexuella övergrepp eller annan form av våld
– har svårt att koncentrera dig i skolan?
– om ni har ni konflikter i familjen som påverkar dig mycket?
– om du exempelvis har ADHD och medicinerar för det?

Hur går det till på Gröna Huset?

De första gångerna ses vi på plats på vår mottagning i Lund. Om vi fortsätter träffas kan det bli aktuellt med digital kontakt.
Hit kan du komma så länge som du behöver. Du träffar samma personal vid varje besök.
Tillsammans gör vi en behandlingsplan för dina besök hos oss. Då bestämmer vi till exempel hur ofta vi ska träffas. Ett besök brukar vara i 30 minuter.
Du bestämmer själv om du vill ha med en förälder när du kommer till oss. Om du vill ha med en förälder är det du som bestämmer var hen ska sitta under besöket. Din förälder kan sitta i samma rum som du och psykoterapeuten, eller så kan din förälder sitta i vårt väntrum.

Vad kostar det?

Kostnaden är 850 kronor per besök (30 minuter). Ofta går det att söka ersättning hos familjens försäkringsbolag, exempelvis via hemförsäkring eller barnförsäkring. (Det går också att söka pengar från olika fonder. Mer information om det kommer att publiceras här under 2024.)

Varför heter det Gröna Huset?

Gröna Huset har fått sitt namn efter en av våra förebilder; ”La Maison Verte” i Paris, som vi har besökt och tagit intryck av.

Hur når jag er?

Du når oss enklast genom ett röstmeddelande eller sms på nummer 0708-198050. Vi hör av oss snarast.

Nora Kathy

Nora Kathy

socionom och leg psykoterapeut i familjeterapi. Lång erfarenhet av arbete med familjer på Spädbarnsmottagningen, BUP Trelleborg.

Pernilla Arvidsson

Pernilla Arvidsson

Socionom och leg psykoterapeut. Utbildad i barn- och ungdomspsykiatri vid Linköpings universitet. Lång erfarenhet av arbete med familjer och barn som har förälder med svårigheter.