Skäl att samtala

Det kan finnas olika anledningar till att man uppsöker en psykoterapeut.

Vi arbetar tillsammans i det psykoterapeutiska samtalet för att skapa insikt och förståelse för vad som medverkat till din nuvarande livssituation.

Genom din berättelse om ditt liv och våra gemensamma reflektioner kan vi tillsammans öka medvetenheten och förståelsen hos dig själv och för dig själv om hur och varför vissa mönster, känslor, tankar och symtom uppkommer och återkommer.

Insikten om vem du är erbjuder möjlighet till förändring.

Det psykoterapeutiska samtalet kan användas vid tillfällen då man:

  • Lider av stress, ångesttillsånd och/eller har utmattningssymptom.
  • Är deprimerad eller känner sig nedstämd.
  • Har hamnat i en livskris pga sjukdom, närståendes dödsfall, skilsmässa eller liknande.
  • Har varit eller är utsatt för/upplevt våld, sexuella övergrepp eller andra övergrepp
  • Har drabbats av en eller flera förluster i livet.
  • Av olika skäl lever under långvarig psykisk belastning.
  • Har existentiella funderingar.