Välkommen till Kävlingevägens Psykoterapi

Mottagning för samtal och psykoterapeutisk behandling. Vi erbjuder samtal och psykoterapi utifrån relationellt/psykodynamiskt synsätt och teori. Psykoterapi kan ske individuellt, med par eller familjer under en kort avgränsad period eller så lång tid som du behöver.

Vi erbjuder handledning till grupper och arbetsplatser, hos er eller så är ni välkomna till vår mottagning. Vi medverkar gärna i uppdragsutbildningar och föreläser regelbundet. Kontakta oss terapeuter för mer information kring detta.

Terapeuter/kontakt

Här finns vi

Gröna huset

För dig under 18.