Om Kävlingevägens Psykoterapi

Vi är legitimerade psykoterapeuter och har många års samlad erfarenhet av psykoterapeutiska samtal med barn, tonåringar, unga vuxna, vuxna och familjer.

Vi arbetar med vad man kan drabbas av i livet såsom kriser, trauman, relationsproblematik, migrationsrelaterade svårigheter, riskbruk och beroendeproblematik, självskadebeteende, problematik vid kroniska och botbara sjukdomar, funktionsvariationer, neuropsykiatriska diagnoser och frågor gällande åldrande.

Psykoterapeut är en i lag skyddad yrkestitel och kan endast användas av den som av Socialstyrelsen erhållit legitimation som Psykoterapeut. Vi verkar under Hälso- och sjukvårdslagen.