Skäl att samtala

Det kan finnas olika anledningar till att man uppsöker en psykoterapeut.

Vi arbetar i det psykoterapeutiska samtalet tillsammans med dig för att skapa förståelse för vad som medverkat till att skapa din nuvarande livssituation.

Genom din berättelse om ditt liv och reflektioner kring detta kan det skapas insikt om hur och varför vissa mönster uppkommer och återkommer.

Insikten om vem du är erbjuder möjlighet till förändring.

Det psykoterapeutiska samtalet kan användas vid tillfällen då man:

  • Lider av stress, ångesttillsånd och/eller har utmattningssymptom.
  • Är deprimerad eller känner sig nedstämd.
  • Har hamnat i en livskris pga sjukdom, närståendes dödsfall, skilsmässa eller liknande.
  • Har drabbats av en eller flera förluster i livet.
  • Av olika skäl lever under långvarig psykisk belastning.
  • Har existentiella funderingar.