Om Kävlingevägens Psykoterapi

Psykoterapeut är en i lag skyddad yrkestitel och kan endast användas av den som av Socialstyrelsen erhållit legitimation som Psykoterapeut. Vi verkar under Hälso- och sjukvårdslagen.

Vi har många års samlad erfarenhet av psykoterapeutiska samtal med tonåringar, unga vuxna, vuxna och familjer vid tex kriser, trauman, relationsproblematik, migrationsrelaterade problem, riskbruk och beroendeproblematik, problematik vid kroniska sjukdomar - handikapp och frågor gällande åldrandet.