Välkommen till Kävlingevägens Psykoterapi

Mottagning för samtal och psykoterapeutisk behandling. Vi erbjuder samtal och psykoterapi för vuxna och ungdomar utifrån ett psykodynamiskt/relationellt synsätt. Psykoterapi kan ske individuellt, med par eller familjer under en kort avgränsad period eller under så lång tid som du behöver.

Vi har vårdavtal med Region Skåne inom Vårdval Psykoterapi och har möjlighet att ta emot dig för tidsbegränsad psykoterapi efter att du fått remiss från din vårdcentral för psykodynamisk psykoterapi (pdt).


Vi erbjuder handledning till grupper på arbetsplatser och individuellt. Kontakta någon av oss terapeuter för en konsultation.

Oftast kan vi ge dig en tid för ett första möte inom en eller ett par veckor.