Välkommen till Kävlingevägens Psykoterapi

Mottagning för samtal och psykoterapeutisk behandling. Vi erbjuder samtal och psykoterapi för vuxna och ungdomar utifrån ett psykodynamiskt/relationellt synsätt. Psykoterapi kan ske individuellt, med par eller familjer under en kort avgränsad period eller under så lång tid som du behöver.

Vi samarbetar med Region Skåne inom Rehabiliteringsgarantin och har möjlighet att ta emot dig för en tidsbegränsad psykoterapi efter att du fått remiss från din vårdcentral.


Vi erbjuder handledning till grupper på arbetsplatser och individuellt. Kontakta någon av oss terapeuter för en konsultation.

Oftast kan vi ge dig en tid för ett första möte inom en eller ett par dagar.